Het 62-jarig jubileum is uitbundig gevierd door de aanwezigen op Blauwpop, het ‘festivalachtige evenement’ dat tegelijkertijd het seizoen 2023/2024 uitluidde.

De middag werd muzikaal geopend door zanger Allard terwijl op het naast liggende veld C een Penaltybokaal werd gehouden. Van de afgevaardigde spelers (twee per team) was het uiteindelijk Stijn Bijl die het vaakst de keeper passeerde.
Herman Oosterhaar reikte vervolgens de prijs uit behorend bij de verkiezing Doelpunt van het Jaar. Het doelpunt van Pim van Gelder had de meeste stemmen waarmee hij zich de eerste winnaar van deze verkiezing bij ASC’62 mag noemen.

Bert Visscher sprak nog enkele woorden en wenste allen een goede zomer. In het bijzonder Henk Harink die daarvoor naar voren moest komen. Op de ledenvergadering van 7 februari jl. trad hij af als penningmeester. Het afscheidscadeau voor de 10 jaren die hij als penningmeester heeft gefungeerd had hij nog tegoed. Hij kreeg een ingelijst ASC-shirt met daarop de tekst: Henk 10 schatbewaarder.

Op het podium stond inmiddels de Nederlandstalige zanger Herman die het publiek goed kon bespelen en als derde act stond de band Ruigtuig klaar om de stemming die al goed was er in te houden. Als uitsmijter stond DJ Valleyhouses nog op het programma.