Aanmeldformulier

  Voornaam + achternaam:

  Adres: (straatnaam + huisnummer)

  Postcode:

  Plaats:

  Email:

  Geslacht:

  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Telefoonnummer:

  Foto:

  Eerder lid geweest van voetbalvereniging:

  Automatische incasso

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ASC '62 om van zijn/haar rekeningnummer bedragen af te schrijven wegens contributie lidmaatschap Voetbal. Contributies kunnen alleen automatisch per incasso worden voldaan.

  Bankrekeningnummer:

  Automatisch incasso

  Opmerking (optioneel)

  Neem code over: captcha

  AANMELDEN/AFMELDEN/CONTRIBUTIE

  Contributie: De contributie is gebaseerd op één seizoen. Een voetbalseizoen loopt van juli tot en met juni. Eventuele contributieverhogingen gaan ook in per 1 juli. De jaarcontributie wordt vier keer per seizoen aan het begin van elk kwartaal automatisch geïncasseerd.

  Vrijwilligers binnen de vereniging betalen geen contributie, tenzij zij spelend lid zijn.
  ASC ’62 moet de vrijwilligers wel als lid aanmelden bij de KNVB en ook contributie aan de KNVB afdragen.

  Aanmelden: Nieuwe leden kunnen het inschrijfformulier digitaal invullen en versturen via de site. Hiervoor is een (digitale) pasfoto nodig*, deze kan tegelijk met het inschrijfformulier worden verzonden.

  *Pasfoto: Vanaf het moment dat kinderen in de categorie JO13 vallen is een pasfoto vereist om een spelerspas te maken.

  Afmelden: Afmelden als lid moet minimaal vier weken voor het eind van het seizoen (dus vóór 1 juni). Dit kan via de mail naar ledenadm@asc62.nl. Wanneer er binnen enkele dagen geen bevestiging is ontvangen van de afmelding kan er contact worden opgenomen met de ledenadministratie.

  Vragen: Voor vragen over de contributie en/of het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadm@asc62.nl) of via het  contactformulier.

  Contributies 2023 – 2024 per kwartaal (m.i.v. 01-01-2024)

  Senioren                     € 51,00
  JO16 t/m JO19            –  35,58
  JO12 t/m JO15            –  31,12
  JO06 t/m JO11            –  28,11
  Ondersteunend lid:  – 20,75

  NB. de senioren tarieven gelden voor zowel heren als dames;
  JO-tarieven gelden zowel voor jongens als meisjes

  Bij de contributiebedragen is het tenueplan niet inbegrepen. Deze kosten bedragen 10,00 per kwartaal.

   

  Sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging

  Kinderen/jongeren die willen voetballen bij ASC ’62, maar voor wie dit niet betaalbaar is, kunnen bellen of mailen met de afdeling Sociale zaken van de gemeente. Hier kun je vragen of je aangemeld kan worden bij het Jeugdsportfonds.

  Spelregels JSF gemeente Dalfsen

  Zie voor meer informatie: Overijssel Jeugdsportfonds

  Vernieuwde kindregeling

  Het zou kunnen dat kinderen meerder sporten beoefenen. Dan kan ook een beroep worden gedaan op de kindregeling van de gemeente. De kindregeling gaat in vanaf mei via de nog niet online gelanceerde website kindregeling.dalfsen.nl Op de website staan ondernemers en verenigingen die een aanbod kunnen doen voor de kinderen.

  Kosten gele en rode kaarten

  Als leden van de KNVB een boete krijgen vanwege een gele en/of rode kaart of wanneer aan een elftal door de KNVB een boete wordt opgelegd, komt die boete voor rekening van de speler c.q. het team. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij de eerstvolgende contributie-inning van het betreffende lid. Aan teams opgelegde boetes zullen in overleg met de betrokkenen worden geïncasseerd.