Sport en Respect

Gedragsregels
De sportbonden in Nederland nemen omgangsvormen binnen de sport serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Op de site van NOC/NSF staat meer over dit onderwerp. Lees meer

 

ASC’62 heeft ook haar eigen gedragsregels opgesteld.
Gedragsregels v.v. ASC’62 Dalfsen

Daarnaast heeft de vereniging het streven om bij aanvang van het seizoen 2017/2018 alleen met jeugdtrainers (tot de leeftijd van JO18 en MO18) te werken die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.

Het volgende doel is om dit ook van alle jeugdleiders (tot JO18 en MO18) te verwachten. Wellicht wordt dit voor deze groep ingevoerd per 01-01-2018 of wanneer dit niet haalbaar is – en wanneer de eventuele samenvoeging van de Dalfser voetbaljeugd een feit is – zou dit geïntroduceerd kunnen worden door het bestuur van de nieuwe jeugdvereniging aan het begin van het seizoen 2018/2019.

 

Vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62 dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan worden. Lees meer