Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen omgangsvormen binnen de sport serieus. NOC/NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Op de site van NOC/NSF staat meer over dit onderwerp. Lees meer

ASC’62 heeft ook haar eigen gedragsregels opgesteld.

Gedragsregels v.v. ASC’62 Dalfsen

Daarnaast heeft de vereniging het streven om, samen met bij SV Dalfsen, tijdens het seizoen 2019/2020 alleen met jeugdtrainers voor de jeugd van FC Dalfsen te werken, die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Het volgende doel is ook van alle jeugdleiders tot en met de teams JO18 en MO18 een VOG te vragen.

De trainers/leiders/verzorgers van de ASC-selectieteams (senioren) dienen ook allemaal een VOG te kunnen overleggen. Dit voor de incidentele gevallen dat er jeugdleden zijn geselecteerd om mee te trainen/spelen bij selectie-nelftal.

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62 dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan worden.