Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen omgangsvormen binnen de sport serieus. NOC/NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Op de site van NOC/NSF staat meer over dit onderwerp. Lees meer

ASC’62 heeft ook haar eigen gedragsregels opgesteld.

Gedragsregels v.v. ASC’62 Dalfsen

Daarnaast vraagt de vereniging, samen met SV Dalfsen, aan alle jeugdtrainers en jeugdleiders van de FC Dalfsen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

De trainers/leiders/verzorgers van de ASC-selectieteams (senioren) dienen ook allemaal een VOG te kunnen overleggen. Dit voor de incidentele gevallen dat er jeugdleden zijn geselecteerd om mee te trainen/spelen bij selectie-nelftal.

Geen alcohol langs de lijn

Volgens het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal van de KNVB geldt dat het niet is toegestaan om alcohol vanuit het clubgebouw mee te nemen, in plastic bekers of niet, naar het hoofdveld of de andere velden. Uiteraard is het ook niet toegestaan om zelf een krat bier mee te nemen en deze langs het veld op te drinken.

Wij vragen de aandacht voor het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal van de KNVB. En dan met name voor het gedeelte dat te vinden is in het handboek competitiezaken amateurvoetbal 2021/’22, hoofdstuk 1. Algemeen onder 1.2 Ordemaatregelen. https://www.knvb.nl/downloads/bestand/23625/handboek-competitiezaken-av-2021-22

Op grond van het bepaalde in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal van de KNVB mogen bij alle wedstrijden buiten het clubgebouw noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
Ook is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes buiten het clubgebouw toegestaan. Op het terras mogen alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd.

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62 dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan worden.