Organisatie

Organisatie

Organisatie voetbalvereniging ASC ’62

Naam vereniging  ASC ’62 
Relatiecode  BBKV34L 
Indeling  District Oost, Regio 10, veld 
Opgericht  01-05-1962 
Clubtenue : H: wit B: blauw: K: blauw

 

Correspondentieadres
Bea Slotman (secretaris)
Richtershof 8
7721 DV  Dalfsen, tel. 0529-467844
mail: secretaris@asc62.nl

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur draagt zorg voor het bestuur van de voetbalvereniging ASC ’62. Lees meer

Financiën
De penningmeester is verantwoordelijk voor de hele financiële huishouding van ASC ’62. De overige commissieleden helpen daarbij door elk apart een stuk administratie te verzorgen. Je kunt hierbij denken aan een goed overzicht van inkomsten, uitgaven, het ledenbestand en bijbehorende contributie. Lees meer

Voetbalzaken
Voetbalzaken draagt zorg voor de organisatie van het voetballen binnen de voetbalvereniging ASC ’62. Wedstrijdsecretariaat, Technische Commissie, de verzorging en de coördinatie van clubscheidsrechters zijn onderdeel van deze commissie. Trainers hebben als aanspreekpunt de technische coördinatoren. Leiders kunnen bij de wedstrijdsecretarissen terecht. Lees meer

Beheerscommissie
Deze commissie gaat over technische zaken rondom het sportcomplex en het clubgebouw. Ook behoort de controle op de (sociale) hygiëne tot de taken. Daarnaast verzorgen zij de inkoop van materialen en middelen en gaan ze dus voor een deel over de financiën van de vereniging. Lees meer

Sponsorcommissie
Deze mensen zoeken naar en onderhouden contact met potentiële en bestaande sponsoren. Hierbij gaat het voornamelijk om advertenties in de Nieuwsbrief of op de site. Ook de reclameborden langs het hoofdveld en de tenuesponsoring worden geregeld door de sponsorcommissie. Lees meer

Activiteitencommissie
Leden van deze commissie zetten zich in om de ASC ’62-leden iets anders te laten doen dan het normale potje voetbal. Zij organiseren ondermeer het jaarlijkse sinterklaasfeest, het darttoernooi, de seizoensafsluiting en het buitenlandse toernooi. Lees meer

Communicatiecommissie
De leden van deze commissie gaan over de inhoud, de vormgeving en het beheer van deze website. Contacten met de media en het uitgeven van een digitale nieuwsbrief vallen ook onder deze commissie. Lees meer

Toernooicommissie
Elk jaar worden er verschillende toernooien georganiseerd door deze commissie. Voor elk toernooi is de commissie afhankelijk van vrijwilligers die zich opgeven om de handen uit de mouwen te steken. Er zijn taken op de voor en op de achtergrond. Op het veld of in het clubgebouw. Er moeten uitnodigingen verstuurd worden, de wedstrijdschema’s moeten gemaakt worden en natuurlijk het programma voor die dag. Lees meer

Vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62 dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan worden. Lees meer