Het algemeen bestuur draagt zorg voor het bestuur van de voetbalvereniging ASC ’62.

Het bestuur is bereikbaar op het e-mailadres info@asc62.nl of via het contactformulier.

 • Voorzitter : Bert Visscher
 • Secretaris : Bea Slotman
 • Penningmeester : Tijn van den Top
 • Voetbalzaken : Peter Stokvis
 • Beheerscommissie : Jan Holsappel
 • Sponsorcommissie : Joop Bekedam
 • Activiteitencommissie : Anne Bremmer

De penningmeester is verantwoordelijk voor de hele financiële huishouding van ASC’62. De overige leden helpen daarbij door elk apart een stuk administratie te verzorgen. Je kunt hierbij denken aan een goed overzicht van inkomsten, uitgaven, het ledenbestand en bijbehorende contributie.

 • Penningmeester : Henk Harink
 • Financiële administratie : Robbin Stokvis
 • Contributie en ledenadministratie : Geja Uitslag-Ekkelenkamp
 • Salarisadministrator : Jan Holsappel (Hessenweg)
 • Clubgebouwadministratie : Jan Holsappel (Ruitenborghstraat)

Voetbalzaken draagt zorg voor de organisatie van het voetballen binnen de voetbalvereniging ASC’62. Het wedstrijdsecretariaat, de technische commissie en de coördinatie van clubscheidsrechters, verzorging en keepertraining zijn onderdeel van deze commissie. De technische coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor de trainers en de leiders kunnen bij de wedstrijdsecretarissen terecht.

ASC

 • Voorzitter Voetbalzaken : Peter Stokvis (waarnemend)
 • Scheidsrechterscoördinator :
 • Verzorging : Simone Stolte en Arjan Rorije
 • Keepertraining: Dinand Rosink
 • Wedstrijdsecretaris Dames 1 t/m 3 : vacant
 • Wedstrijdsecretaris Heren 1 t/m 2: Gerben Stokvis 06 3944 5094
 • Wedstrijdsecretaris Heren 3 t/m 8 : Wouter Stel 06 4192 2985
 • Technische commissie dames: vacant
 • Technische commissie lagere senioren: Wouter Stel
 • Technische commissie selectie: Richard van Eerbeek, Gerald Weijdeman, Roel van Zanten, Peter Stokvis

FC Dalfsen

 • Wedstrijdsecretaris JO19, JO17 : Email: wedsec1917@fcdalfsen.nl Tel. 0529-231119
 • Wedstrijdsecr. JO15, JO13, JO12 : Email: wedsec151312@fcdalfsen.nl  Tel. 0529-231118
 • Wedstrijdsecr. JO11, JO10 : Email: wedsec1110@fcdalfsen.nl Tel. 0529-231117
 • Wedstrijdsecr. JO9, JO8 : Email: wedsec98@fcdalfsen.nl Tel. 0529-231116
 • Wedstrijdsecr. MO17, MO15, MO13 : Email: wedsecMO171513@fcdalfsen.nl Tel. 0529-231115

Deze commissie gaat over technische zaken rondom het sportcomplex en het clubgebouw. Ook behoort de controle op de (sociale) hygiëne tot de taken. Daarnaast verzorgen zij de inkoop van materialen en middelen en gaan ze dus voor een deel over de financiën van de vereniging.

 • Voorzitter : Jan Holsappel (Lange Jan)
 • Penningmeester : Jan Holsappel (Ferme Jan)
 • Secretaresse : vacant
 • Veldonderhoud : Herman Dijk
 • Techniek/bouw : Christian Hartkamp
 • Coörd. medewerkers clubgebouw : Anne van de Top
 • Inkoper clubgebouw : Harry Ponsteen
 • Algemeen lid : Henk Scholten

Deze mensen zoeken naar en onderhouden contact met potentiële en bestaande sponsoren. Hierbij gaat het voornamelijk om advertenties in de Nieuwsbrief of op de site, reclameborden langs het hoofdveld en tenuesponsoring.

De sponsorcommissie is te bereiken via het mailadres sponsorcommissie@asc62.nl

 • Voorzitter : Joop Bekedam
 • Algemeen lid : Johan Lindeboom
 • Algemeen lid : Ingrid Lans
 • Algemeen lid : Marco Laarman
 • Algemeen lid : Wouter Stel
 • Algemeen lid: Werner Snel

Leden van deze commissie zetten zich in om de ASC-leden iets anders te laten doen dan het normale potje voetbal. Zij organiseren onder meer het darttoernooi, de seizoen afsluiting, ASC’s Spo(r)tgala, Bingo Bango en meer leuke activiteiten.

 • Voorzitter : Niels Gort
 • Penningmeester : Bart Lindeboom
 • Algemeen lid : Anne Bremmer
 • Algemeen lid : Jurian Holsappel
 • Algemeen lid : Daan Dalhuisen
 • Algemeen lid : Lisanne Stokvis
 • Algemeen lid : Jur Bos
 • Algemeen lid : Marcel Schepers
 • Algemeen lid : Marije Pasman

PR-nieuws-foto’s-website-(sociale)media

De communicatiecommissie van ASC’62 houdt zich voornamelijk bezig met het naar buiten brengen van nieuws. Via de website, Twitter, Facebook, de digitale Nieuwsbrief en de schrijvende pers communiceren zij verschillende ASC-gerelateerde onderwerpen die de moeite waard zijn om gedeeld te worden.

 • Nieuwsbriefgroep:
 • Nieuwsbriefgroep:
 • Nieuwsbriefgroep:
 • Nieuwsbriefgroep:
 • Social Media: Herben Scherpenkate
 • Website: Bea Slotman
 • Website: Amos Uitslag
 • Website: Gerrald Zwep

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62, dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op ons gedaan worden. Wij kunnen vervolgens proberen om, met respect voor ieders privacy, het probleem op te lossen.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0529-433640

 • Vertrouwenspersoon : Rita Oegema
 • Vertrouwenspersoon : Henk Oegemaa