Privacy-beleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Waarom is deze nieuwe Europese privacywetgeving er gekomen. Voordat de AVG van toepassing werd had elke lidstaat in de EU een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Hieronder staat onze Privacy Policy waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.Op deze plaats is altijd onze meest recente Privacy Policy te lezen. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben over de Algemene Verordening Persoonsgegevens kunt u deze richten aan het bestuur via het mailadres secretaris@asc62.nl.

Privacy-verklaring 01-09-2023