Club van 62

Enkele enthousiaste vrijwilligers binnen ASC ’62 hebben het initiatief genomen om ‘de Club van 62’ op te richten. Een extra supportersactie naast de bestaande sponsormogelijkheden, om met name de sociale saamhorigheid binnen onze vereniging verder te vergroten. De komende periode wordt de Club van 62 verder uitgerold, maar hieronder vast een korte introductie.

Doel van de Club van 62?

Het doel van de Club van 62 is om via een jaarlijkse bijdrage extra inkomsten te verdienen voor onze voetbalvereniging ASC’62. Deze inkomsten zullen vervolgens weer worden gebruikt voor een nader te bepalen doel binnen de club. Dat valt breed in te vullen, maar uitgangspunt is dat de opbrengsten alleen ten goede komen aan ASC’62.

Wie kunnen er lid worden van de Club van 62 ?

Dit zijn leden, oud-leden, donateurs, sponsors, supporters en vrijwilligers van voetbalvereniging ASC’62, maar ook ieder ander die de club een warm hart toedraagt. De minimale leeftijd om bij te dragen aan de Club van 62 is 18 jaar. Alle mensen die voorheen ook al lid waren van de Club van 62, dienen zich opnieuw aan te melden.

Wat kost een lidmaatschap van de Club van 62 ?

Het lidmaatschap is 50,00 euro en loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging is jaarlijks mogelijk via een schriftelijke opzegging, één maand voor het verstrijken van het jaar. Het lidmaatschap wordt anders automatisch stilzwijgend verlengd met één jaar.

Wat krijg je terug voor het lidmaatschap van de Club van 62 ?

  • Waardering vanuit de mooiste voetbalvereniging van Dalfsen.
  • Vermelding van uw naam op de speciale pagina van de Club van 62, als onderdeel van de website van ASC’62. Voor wie wil.
  • In ieder geval één keer per jaar een activiteit met alle leden van de Club van 62.

Hoe kun je lid worden van de club van 62 ?

Benader hiervoor één van de hieronder genoemde bestuursleden via het mailadres clubvan62@asc62.nl of spreek ze persoonlijk aan /stuur een appje.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen plaats vinden door een schriftelijke opzegging, deze opzegging dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het kalenderjaar binnen te zijn op ons emailadres, clubvan62@asc62.nl of bij één van de bestuursleden van de Club van 62.

Club van 62

Voorzitter: Martijn Slot
Penningmeester: Marco Katgert
Bestuurslid: Silvan Kloppenburg
Bestuurslid: Isa Ottens
Bestuurslid: Esmee Wolters