Dit jaar heeft de Rabobank Club Support actie iets meer dan € 1.306,= opgebracht voor onze vereniging. De Rabobank houdt deze actie jaarlijks om clubs te helpen  met het waarmaken van hun ambities of het bekostigen van kleinere projecten. Daarnaast zet de Rabobank haar kennis en netwerk ook in om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit doet zij samen met onder meer NOC*NSF, LKCA, Kunstbende, verschillende sportbonden en maatschappelijke partners.

Wij bedanken alle mensen die hun stem uitbrachten op onze vereniging en natuurlijk ook de Rabobank.

Op de foto: Marco Laarman (sponsorcommissie), Anje Antuma (Rabobank) en Joop Bekedam (sponsorcommissie)