Beste leden van ASC ’62,

Het zal niemand ontgaan zijn dat vanwege het oplopend aantal besmettingen en de druk op de zorg het kabinet per 6 november (komende zaterdag) de maatregelen om het virus in te dammen heeft aangescherpt.

De basisregels zijn nog steeds:
* Testen bij klachten;
* Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn;
* 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen;
* Schud geen handen;
* Was vaak en goed je handen;
* Hoest en nies in je elleboog;
* Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Per 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken.
We waren al gewend dat we een coronatoegangsbewijs moesten hebben wanneer we in het horecagedeelte van ons clubgebouw wilden gaan zitten, met ingang van zaterdag geldt dit ook voor het terras, bezoek aan ons clubgebouw en wanneer je gebruik maakt van de kleedkamers.

Iedereen heeft wel een mening over deze maatregelen en wij respecteren alle meningen.
Feit is dat wij als vereniging, en dus alle leden, uitvoering moeten geven aan deze maatregelen om zo met elkaar het virus in te dammen.
Tot nu toe heeft de controle op het toegangsbewijs in ons clubgebouw niet geleid tot veel discussie of ongeregeldheden. Het viel ons als bestuur wel op dat we juist veel complimenten kregen voor de wijze waarop er gecontroleerd werd, ook van de bezoekers van andere verenigingen.

Nu staan we voor de volgende uitdaging.
De afgelopen weken is de controle op het toegangsbewijs uitgevoerd door het bestuur en enkele (aangewezen) vrijwilligers. Wanneer we ons clubgebouw open willen houden zal het aantal controleurs omhoog moeten. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op alle leden om je aan te melden als controleur. Dit kan bij Henk Buitenhuis. We werken op dit moment met periodes van 1,5 uur zodat er 7 controleurs per zaterdag nodig zijn.

We zijn met elkaar ASC ’62 en laten we deze uitdaging dan ook met elkaar aangaan.

Namens het bestuur,

Bert Visscher
voorzitter