Het was de bedoeling op woensdag 1 december een ledenvergadering te houden. Dit kan echter vanwege de huidige maatregelen (die gelden tot 4 december) niet doorgaan.

Daarom is besloten de ledenvergadering door te schuiven naar woensdag 8 december, 20.00 uur in ons clubgebouw.
Mochten de maatregelen verlengd worden dan houden we de ledenvergadering digitaal. De uitnodiging voor de ledenvergadering en de agenda ontvangen de leden binnenkort.