Op deze morgen wordt alles nog een keer nagelopen en wordt er zo nodig nog (groot) onderhoud gepleegd aan materialen en accommodatie zodat het seizoen 2023-2024 goed van start kan gaan.
Iedereen is van harte welkom om een handje te helpen, we starten om 08:30 en stoppen om 12:00 uur.