De najaarsledenvergadering van woensdag 29 november jl. is goed bezocht. Zon zeventig leden waren onder meer getuige van de bestuurswissel van de voorzitters van de voetbalzaken en van de sponsorcommissie. Frank Borger werd bedankt voor zijn inzet voor voetbalzaken van de afgelopen vier jaar waarna hij zijn plaats achter de bestuurstafel af mocht staan aan Peter Stokvis. Ook dank aan de interim-voorzitter van de sponsorcommissie Marco Laarman, hij heeft vier jaar lang deze functie vervuld en wordt nu overgenomen door Joop Bekedam die nu de taak van voorzitter op zich neemt.

Voor de pauze werden de reguliere agendapunten behandeld en na de pauze was Wim Hulleman aanwezig om een update te houden over het reilen en zeilen binnen de FC Dalfsen.

Eva Visscher hield een presentatie over de aanpassingen van het clubgebouw, het uiterlijk hiervan is in de laatste 25 jaar nauwelijks veranderd. De presentatie gaf een mooi beeld van hoe het clubgebouw er uit kan gaan zien. De veranderingen zijn zeker geen overbodige luxe en bij het doorvoeren van de plannen zal zeker rekening worden gehouden met materiaal/meubilair dat geschikt is voor hergebruik. Volgend voorjaar zal dit punt opnieuw op de agenda komen tijdens een extra ledenvergadering.

Aansluitend stond voorzitter Bert Visscher nog even de stil bij de samengesteld Stuurgroep Fusie. Deze groep bestaat uit 8 personen uit afkomstig van FC Dalfsen, SV Dalfsen en ASC’62 en zullen zich gaan buigen over de uitvoering van plannen die het beste voor de toekomst van het Dalfser voetbal zijn.