Het onderhoud van de velden door de gemeente is ingepland voor de maanden mei, juni en juli. Dit kost enige tijd met name door de rustperiode die nodig is voor het gras.

Onderstaand het schema met daarop de sluitingstijden van de velden op Sportpark Gerner.

In de tweede kolom staan de data dat de velden weer bespeeld mogen worden.