Het nieuwe jaar bij ASC ging zaterdagmiddag van start met een nieuwjaarsreceptie. Nadat alle aanwezigen elkaar de hand hadden geschud en naar de toespraak van voorzitter Bert Visscher hadden geluisterd kon er geproost worden op het nieuwe jaar.
In zijn toespraak vroeg Bert zich af of 2023 een jaar is om snel te vergeten. Het lijkt haast of er geen ruimte is voor positief nieuws. Conflicten, oorlogen, natuurrampen en andere ellende beheersen het nieuws. Toch is er dichter bij huis op kleinere schaal wel iets veranderd. Corona is beheersbaar geworden; energieprijzen dalen; werkloosheid daalt en de economie draait beter dan ooit. Daar staat wel tegenover dat er veel mensen op persoonlijk gebied de nodige problemen ervaren. Denk aan armoede, de vele stressbronnen waar de jeugd mee moet dealen en de individualisering die steeds grotere vormen aanneemt.

Maar, vroeg Bert Visscher: “Wisten jullie dat de gelukkigste mensen van Nederland in Dalfsen wonen?” Uiteraard wist iedereen dat en kon zich vinden in de daarbij horende opsomming van gelukkige omstandigheden in Dalfsen en in de huidige ontwikkelingen op onder meer het gebied van duurzaamheid binnen ASC’62.

“Namens het hele bestuur wens ik iedereen een gezond, gelukkig en sportief 204. Dat wensen wij niet alleen de leden maar ook iedereen om hen heen. Laten we er met elkaar weer een mooi jaar van maken”.

Er werden 17 jubilarissen gehuldigd, Bram Gerrits was verhinderd maar zijn honneurs werden waargenomen door de vele jubilarissen uit Helden 6, het team waar hij ook toe behoort.
Voor alle jubilarissen was er een speldje, een oorkonde en een bos bloemen.