Upgrade nieuwsvoorziening.

Met een viertal personen hebben we gebrainstormd aangaande het nieuws rondom onze verenging ASC’62. De socials ( FB, Insta, X) voorzien al aardig in de behoefte, maar kan altijd beter, leuker, informatiever. Aangaande de website kan die wel levendiger. Daar gaan we wat aan doen. Zo zijn Ivar Warmelink en Amos Uitslag toegevoegd aan het mediateam. Uit de bijeenkomst hebben we het volgende bedacht:

 

Team van de maand.

Per maand wordt er een team “aangewezen” die de maandelijks perikelen van desbetreffende team op papier zet en wij die dan gaan delen op de site en de socials. Het mag van alles zijn, alles naar eigen inzicht. Het mogen wedstrijdverslagen zijn, bevindingen op of na de wedstrijden of trainingen. Kortom gebeurtenissen rond om jou team. En wat leuk dat Dames 2 zich op heeft geworpen om de maand oktober voor haar rekening te nemen. Zet hem op dames. De bijgevoegde foto is al goed. Dames 2  zal dan een volgend team aanwijzen tijdens het weekjournaal enz, enz.

 

 Nieuwsbrief

Het is de bedoeling om de nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Ivar, Amos en Bea gaan proberen om dit weer op te pakken. De vorige nieuwsbrieven waren een groot succes. Voel je je geroepen om hier aan mee te werken meld je dan maar bij genoemde personen.

Teamfoto

Van de meeste teams moeten er nog een teamfoto op de site, dit gaat in werking worden gesteld, een fotograaf zal worden benaderd.

Webshop

Er zal onderzoek gedaan worden wat we met de webshop gaan doen, die kan ook wel een opfris beurt krijgen.

Teams en de socials

Bijna alle teams zijn te volgen op het social media gebeuren, daar komen vaak leuke en ook informatieve dingen uit voort. Alleen het 1e, 2e ( worden door ons hoofdzakelijk gedaan) en het 8e team ontbreken nog in dit illustere rijtje. Het zou leuk zijn wanneer deze teams zich hier ook bij willen aansluiten. Let wel het is geen verplichting. We horen en zien graag.

 

Vrijwilliger

Mocht je na dit gelezen te hebben en denken van, goh wat leuk, hier wil ik wel aan mee werken. Dat is natuurlijk geen enkel probleem en hartstikke welkom. Meld je gerust bij genoemde personen.

 

Het media-team

Bea Slotman

Herben Scherpenkate

Ivar Warmelink

Amos Uitslag