Maandagavond 15 april heeft de kick-off bijeenkomst plaats gevonden
met werkgroepleden en ambassadeurs.

De stuurgroep heeft 8 werkgroepen geformeerd die zich komend jaar
bezig gaan houden met het uitwerken van verschillende scenario’s.

In 2018 zijn de jeugdafdelingen van beide voetbalverenigingen al
samengevoegd. Formeel zijn kinderen lid van ASC of SVD, maar de
kinderen hebben veelal geen idee bij welke van de twee zij lid zijn.
Ze voetballen bij FC Dalfsen en komen naderhand soms in de SVD-kantine
en soms in het clubgebouw van ASC.

Als de junioren overgaan naar de senioren dan nemen ze afscheid van FC
Dalfsen en gaan voetballen bij ASC of SVD; nu blijkt dat zij hier best
moeite mee hebben. Zij willen het liefst met elkaar blijven
voetballen.

Doelstelling is om in seizoen 2026/2027 te starten als één
vereniging, maar uiteindelijk zal de stip op de horizon zijn: wat is
goed voor het voetbal in Dalfsen over 10 jaar?

De werkgroepen zijn:

* Sponsoring, marketing
* Cultuur
* Financiën
* Accommodatie/Vastgoed
* Kleding, logo
* Juridische zaken
* Vrijwilligers
* Technische zaken

Daarnaast is er een groep ambassadeurs.

De samenstelling van de werkgroepen is een mooie afspiegeling van de
beide verenigingen, jong en oud, dames en heren, ASC en SVD, ouders
van kinderen van FC Dalfsen.

In het plenaire gedeelte zijn de werkgroepleden bijgepraat over de
stand van zaken, de afspraken met de besturen, de communicatielijnen
en de opdracht. Hierna zijn de groepen uiteengegaan, hebben kennis met
elkaar gemaakt en hebben afspraken gemaakt over het vervolgtraject.

Het proces zal nauwkeurig moeten verlopen: “nauwkeurigheid boven
snelheid”. Met alle facetten zal rekening gehouden moeten worden.
Sommige zaken zijn van praktische aard en daar zal snel
overeenstemming over zijn, maar er zijn ook zaken die meer impact
hebben.

Waar we naar toe werken is dat we een compleet fusieplan kunnen
presenteren in november 2025.