Het onderhoud van de velden door de gemeente is ingepland voor de maanden mei, juni en juli. Dit kost enige tijd met name door de rustperiode die nodig is voor het gras.

De data die eerder zijn genoemd zijn een week naar voren gehaald, met uitzondering van het hoofdveld, deze blijft gewoon open tot 27-06 en halverwege de maand september kan hier weer worden gespeeld.

Vanaf dinsdag 7 juni zijn alle andere velden gesloten en op zaterdag 27 augustus zijn de velden weer toegankelijk.