Jubilarissen gehuldigd

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 4 januari werden de jubilarissen van het afgelopen jaar gehuldigd. Elf van de veertien jubilarissen waren aanwezigen en werden met naam en toenaam genoemd door voorzitter Bert Visscher en kregen door hem een oorkonde en het bijbehorende speldje uitgereikt.

Twintig Jaar lid: Marloes Stokvis; Ellen Gort;  Elleke Laarman.
Vijfentwintig jaar lid: Bram Gottemaker; Nico Borger; Philip Sibelt; Adri Lindeboom; Arjen Stokvis; Henri Meijer; Coen Westerhof.
Vijftig jaar lid: Joop Bekedam; Klaas Kijk in de Vegte; Henk Scholten; Jan Weemstra.
Ellen Gort (20 jaar), Elleke Laarman (20 jaar) en Henri Meijer (25 jaar) moesten verstek laten gaan.