De beheerscommissie van ASC’62 is verantwoordelijk voor heel veel zaken. Van bezetting barpersoneel tot renovatie en onderhoud van de accommodatie en apparatuur.

Bijna te veel om op te noemen, deze taken zijn daarom verdeeld onder de leden van de beheerscommissie. Een van deze leden heeft hierbij ondersteuning van de maandagmorgenploeg, deze neemt een heel groot gedeelte van al het werk voor zijn rekening. De overige werkzaamheden worden gecoördineerd door de voorzitter van de commissie.

Tot voor kort was Henk Buitenhuis hiervan de voorzitter. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering in het najaar van 2022 zal zijn aftreden bekend worden gemaakt. Tegelijkertijd wordt Jan Holsappel voorgedragen als nieuwe voorzitter, hij neemt inmiddels al enkele taken over van Henk en zal na goedkeuring door de ledenvergadering worden benoemd als voorzitter. Het emailadres van de beheerscommissie blijft gewoon beheerscommissie@asc62.nl

In afwachting van de ledenvergadering willen wij hem op voorhand veel succes wensen met zijn werk voor de beheerscommissie. En uiteraard bedanken wij Henk alvast oor zijn inzet!