Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 23 november nam Henk afscheid als voorzitter van de beheerscommissie.