Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 23 november jl. werd hij door Bert Visscher bedankt voor alles wat hij voor de beheerscommissie en voor de vereniging heeft gedaan.

Bert: Je bent een doener, recht door zee en rechtlijnig: regels zijn regels en afspraken moet je nakomen. Je was op de zaterdag vaak vroeg op Gerner en voelde je erg verantwoordelijk voor het clubgebouw, de kleedkamers, de bardienstmedewerkers en de maandagochtenploeg.

We wensen Henk veel plezier en gunnen hem wat rust nu hij wat meer tijd over gaat houden. Gelukkig is hij nog steeds elke donderdag en zaterdag een vaste bezoeker van Gerner en ons clubgebouw.