Onze leden hebben een uitnodiging ontvangen voor de algemene ledenvergadering die wordt gehouden op woensdag 23 november om 20:00 uur a.s.

Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen en na de pauze wordt het rapport van de onderzoekscommissie ‘Toekomst van het voetbal in Dalfsen’ gepresenteerd. Twee leden van de commissie zullen aanwezig om één en ander toe te lichten.

Alle leden worden van harte uitgenodigd om op deze vergadering aanwezig te zijn.

Op hetzelfde moment wordt dit onderwerp ook behandeld in de algemene ledenvergadering van SV Dalfsen. Na de ledenvergaderingen is er wellicht meer duidelijk over wat het beste is voor de voetbalsport in het dorp Dalfsen.