Heden bereikte ons het droevige bericht dat ons Lid van verdienste, Marinus Scherpenkate vannacht op de leeftijd van 84 jaar is overleden.

Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw Alie en naar hun kinderen met hun gezinnen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe voor nu en in de komende tijd.

Op de foto samen met zijn kleinzoon Thom, doelman van ons eerste elftal