Vanaf zaterdag 29 januari wordt er weer gevoetbald, voor velen een groot plezier en sportief tijdverdrijf. Ook het clubgebouw is weer open, Bert Visscher heeft namens het bestuur alle leden een mail verzonden waarin hij aandacht vraagt voor de huidige omstandigheden en regelgeving. Lees hier de volledige tekst………………..

Beste leden van ASC ’62,

Na een periode van niet-sporten en een sluiting van ons clubgebouw zijn de coronamaatregelen versoepeld.
Het NOC-NSF heeft een protocol verantwoord sporten opgesteld. Dit protocol is te vinden op https://nocnsf.nl/media/5272/noc-nsf-protocol-verantwoord-sporten-v260122-1.pdf .

Globaal komt het er op neer dat bij gebruik van een accomodatie binnen (kleedkamers en clubgebouw) een coronatoegangsbewijs (CTB) en een mondkapje verplicht zijn. Tevens dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. In ons clubgebouw mag het mondkapje af wanneer je op een vaste zitplaats zit.
De controle van het CTB zal bij de ingang van ons clubgebouw plaatsvinden en wij gaan ervan uit dat iedereen hieraan meewerkt en zich laat controleren. Bedenk dat de controleurs ook vrijwilligers en leden van onze vereniging zijn.

De meningen over de maatregelen en het coronavirus zijn erg divers. Gelukkig lijkt het met de ziekenhuisopnames en de IC-opnames de goede kant op te gaan maar volgens de personen die het kunnen weten zijn we er nog niet.
Het lijkt erop dat de standpunten zich verharden en dat voor- en tegenstanders van zowel vaccinatie als de maatregelen lijnrecht tegen elkaar komen te staan. Dat is jammer omdat we immers met elkaar deze coronacrisis door moeten komen en we ook daarna elkaar weer hard nodig hebben en met elkaar verder moeten. Is de coronacrisis het verbreken van jarenlange relaties waard?
Iedereen moet zich veilig voelen in de kleedkamers en ons clubgebouw. Ook de kwetsbaren onder ons. We merken nu al dat een grote groep niet meer op Gerner komt en dat kan toch niet de bedoeling zijn.
En uiteraard is een CTB en een mondkapje geen garantie dat er geen besmettingen plaats zullen vinden. We kunnen het risico hierop echter wel verkleinen.

We krijgen soms het verwijt dat we bij ASC wel heel erg streng zijn en dat dit bij andere voetbalverenigingen niet het geval is. Nu gaan wij niet oordelen over andere verenigingen en zijn wij als bestuur alleen verantwoordelijk voor hetgeen op Gerner en in ons clubgebouwgebeurd. Wij hebben besloten om ons te houden aan de maatregelen en het protocol van NOC-NSF. We worden door de gemeente Dalfsen gecompenseerd voor de inkomstenderving door de maatregelen en dat lijkt tegenstrijdig met het je niet houden aan de maatregelen.

Tot slot zijn wij blij dat we weer kunnen trainen, voetballen en elkaar op Gerner en in ons clubgebouw kunnen ontmoeten.
Laten we er met elkaar een mooie tweede seizoenshelft van maken en wij rekenen op de medewerking van iedereen.

Namens het bestuur van ASC ’62,

Bert Visscher
voorzitter