Aanmelden/afmelden/contributie

Sportkansen

Sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging

Kinderen/jongeren die willen voetballen bij ASC ’62, maar voor wie dit niet betaalbaar is, kunnen bellen of mailen met de afdeling Sociale zaken van de gemeente.
Hier kun je vragen of je aangemeld kan worden bij het Jeugdsportfonds.

Spelregels JSF gemeente Dalfsen

Zie voor meer informatie: http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/

Vernieuwde kindregeling

Het zou kunnen dat kinderen meerder sporten beoefenen. Dan kan ook een beroep worden gedaan op de kindregeling van de gemeente. De kindregeling gaat in vanaf mei via de nog niet online gelanceerde website kindregeling.dalfsen.nl Op de website staan ondernemers en verenigingen die een aanbod kunnen doen voor de kinderen.

Kosten gele en rode kaarten

Als leden van de KNVB een boete krijgen vanwege een gele en/of rode kaart of wanneer aan een elftal door de KNVB een boete wordt opgelegd, komt die boete voor rekening van de speler c.q. het team. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd bij de eerstvolgende contributie-inning van het betreffende lid. Aan teams opgelegde boetes zullen in overleg met de betrokkenen worden geïncasseerd.

AANMELDEN/AFMELDEN/CONTRIBUTIE

Contributie: De contributie is gebaseerd op één seizoen. Een voetbalseizoen loopt van juli tot en met juni. Eventuele contributieverhogingen gaan ook in per 1 juli. De jaarcontributie wordt vier keer per seizoen aan het begin van elk kwartaal automatisch geïncasseerd. 

Vrijwilligers binnen de vereniging betalen geen contributie, tenzij zij spelend lid zijn.
ASC ’62 moet de vrijwilligers wel als lid aanmelden bij de KNVB en ook contributie aan de KNVB afdragen.

Aanmelden: Nieuwe leden kunnen het inschrijfformulier digitaal invullen en versturen via de site. Hiervoor is een (digitale) pasfoto nodig*, deze kan tegelijk met het inschrijfformulier worden verzonden.  

*Pasfoto: Vanaf het moment dat kinderen in de categorie JO13 vallen is een pasfoto vereist om een spelerspas te maken.

Klik hier voor het digitaal inschrijfformulier.   

Afmelden: Afmelden als lid moet minimaal vier weken voor het eind van het seizoen (dus vóór 1 juni). Dit kan via de mail naar ledenadm@asc62.nl. Wanneer er binnen enkele dagen geen bevestiging is ontvangen van de afmelding kan er contact worden opgenomen met de ledenadministratie. 

Vragen: Voor vragen over de contributie en/of het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via het contactformulier (optie: ledenadministratie en contributie).