Velden hebben tijd nodig

Van de gemeente ontvingen wij de laatste stand van zaken wat betreft het grootonderhoud en over het moment van ingebruikname van de velden in het nieuwe seizoen.

De gemeente heeft veel gedaan aan het onderhoud van de velden. Naast dat er is bemest en doorgezaaid is er ten aanzien van de structuur van de ondergrond en de toplaag van een aantal velden het nodige uitgevoerd dat bijdraagt aan een betere waterhuishouding. De gemeente laat weten zelf tevreden te zijn over het resultaat.

Echter, is het mooie weer van de afgelopen weken niet bevorderlijk voor de groei van gras. Nadat de verschillende velden waren doorgezaaid is het zeker zes weken heel warm geweest. Ondanks het vele extra werk van vrijwilligers en de gemeente om zoveel mogelijk te sproeien is het niet gelukt om de conditie van het gras op een goed peil te krijgen.
De velden lijken mooi groen maar ze kunnen niet gebruikt kunnen worden omdat de dichtheid van het gras onvoldoende is.

Hierdoor is de gemeente is genoodzaakt om een deel van het grootonderhoud over te doen. Dit houdt in dat er verschillende velden opnieuw worden geverticuteerd en doorgezaaid. Hier is inmiddels mee begonnen nu de weersomstandigheden wat koeler en natter zijn.

Voor ons als voetbalvereniging houdt dit in dat de velden pas later in gebruik kunnen worden genomen. De verwachting is dat dit in de tweede week van september zal zijn al blijven we afhankelijk van de weersomstandigheden.
Indien dit op een gegeven moment problemen gaat geven gaan we samen met de gemeente op zoek naar een goed oplossing.

Uiteraard zijn de kunstgrasvelden wel open, deze kunnen gewoon gebruikt worden.