Van de voorzitter

Beste leden van onze vereniging,

Nu het aantal coronabesmettingen fors oploopt heeft de regering enkele maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen minder gaat worden. We moeten met elkaar het virus onder controle krijgen in het belang van iedereen die zorg nodig heeft en kwetsbaar is voor het virus.

Ook binnen onze vereniging zijn er diverse coronabesmettingen (geweest) met verschillende klachtenpatronen. Wij wensen iedereen die er zelf of in zijn of haar directe omgeving mee te maken heeft veel sterkte en beterschap.

Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat ook wij ons, als leden van ASC ’62, aan de regels moeten houden. Dat is erg lastig nu we de vrijheid weer geproefd hebben. De competities waren weer mooi op gang en in ons clubgebouw en daarbuiten konden we elkaar weer treffen. Wellicht zijn we met elkaar te optimistisch geweest en dat heeft de verspreiding van het virus in de kaart gespeeld. Het virus houdt immers geen rekening met onze wensen en behoeften maar zoekt zijn eigen weg.

Voor de ondernemers, die ons altijd steunen, is het weer een domper en zullen de maatregelen wellicht zorgen voor slapeloze nachten. Laten wij onze ondernemers steunen door vooral lokaal te kopen. Alle kleine beetjes helpen!

Een paar weken geleden ging het clubgebouw dicht en sinds vanavond liggen alle wedstrijden stil. De kleedkamers zijn gesloten en we zijn weer terug bij af. De KNVB is is zich nog aan het beraden over wat binnen de regels wel kan en daar wachten wij nu op.

Het spreekt voor zich dat ook deze lockdown een grote impact heeft op onze vereniging.

Wij weten niet hoe lang dit gaat duren en hoe lang we niet meer bij elkaar kunnen komen. Er was een ledenvergadering gepland medio november en het bestuur is zich nog aan het beraden hoe we hiermee om moeten gaan. We missen de inkomsten uit ons clubgebouw terwijl de uitgaven wel doorlopen. Gelukkig zijn wij een financieel gezonde vereniging en hebben wij alle subsidies en vergoedingen aangevraagd en ook gekregen. Ook hebben wij de huur van de velden voor een gedeelte teruggekregen van de gemeente (waarvoor dank). 

Het zal helaas weer rustig worden op Gerner de komende weken. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het bij enkele weken blijft. Wij hebben met elkaar zelf de sleutel in handen.

De jeugdleden zullen via de FC geinformeerd worden over de mogelijkheden van trainen en voetballen.

De senioren en dames horen via de mail of via de trainers/leiders wat de mogelijkheden zijn. Dat zal niet vandaag worden omdat iedereen wacht op de richtlijnen van de KNVB (https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/61834/amateurvoetbal-geen-brandhaard-wel-grote-zorgen).

Tot slot: we moeten met elkaar het virus eronder zien te krijgen. De regering en andere overheden kunnen nog zoveel regels maken, wij moeten het wel met elkaar doen. Niemand zoekt bewust de risico’s op en niemand laat zich bewust besmetten. Dat is nu juist het verraderlijke van dit virus.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende weken en vergeet elkaar niet.

   Namens het bestuur van ASC ’62

   Bert Visscher
   voorzitter