Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt met meldingen of klachten over bijvoorbeeld agressief gedrag, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Als er problemen zijn met medespelers, leiders, trainers of het bestuur van ASC ’62, dan kan dat het beste opgelost worden door de betrokken personen zelf.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op ons gedaan worden. Wij kunnen vervolgens proberen om, met respect voor ieders privacy, het probleem op te lossen.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0529-433640 of via het contactformulier.

Vertrouwenspersoon : Rita Oegema
Vertrouwenspersoon Henk Oegema

SAMSUNG CSC