Toekomst jeugd fusieclub

Na de kick-off op 15 september 2018 van de Fusieclub Dalfsen, hierin zijn alle jeugdleden van SV Dalfsen en ASC’62 ondergebracht, is het tijd voor een blik op de toekomst.

Onderstaand een uitnodiging van Ronald Booijnk, namens het jeugdbestuur, voor alle vrijwilligers van de beide moederverenigingen.

 

FC DALFSEN BOUWT VERDER AAN EEN VITALE JEUGDVOETBALORGANISATIE

In het seizoen 2018/2019 zijn we vanuit ASC’62 en SV Dalfsen gestart met
de gezamenlijke jeugdafdeling, FC Dalfsen.

De basis staat, het is tijd om de horizon wat verder weg te zetten en FC
Dalfsen verder door te ontwikkelen tot een vitale
jeugdvoetbalorganisatie.

_ONZE AMBITIE_

Wij streven, in nauwe afstemming met onze moederverenigingen ASC’62 en
SV Dalfsen, naar een vitale verbindende vereniging.

Wij bieden een veilige (sport)omgeving waar iedereen op eigen wijze en
niveau met plezier en passie met de voetbalsport bezig kan zijn.

Hiermee leveren wij samen (spelers, begeleiding, kader) een bijdrage aan
de (voetbal)ontwikkeling van de (jeugd)spelers en een kerngezond
Dalfsen.

Om dit verder te concretiseren gaan we de komende maanden aan de slag
met bestuur, kader, moederverenigingen en andere betrokkenen rond FC
Dalfsen.

Voor een eerste meedenkavond (informeren, betrokkenheid creëren en
brainstormen) nodigen wij u van harte uit om met ons met ons aan de slag
te gaan.

WOENSDAG 4 MAART, 20.00 UUR KANTINE SV DALFSEN

_PROGRAMMA _

* Welkom en toelichting programma
* Waar staan we nu als FC Dalfsen?
* Wat zijn belangrijke ontwikkelingen om ons heen?
* Samen brainstormen

·         _Waar willen we voor staan als FC Dalfsen? _

·         _Waar willen we voor gaan als FC Dalfsen? _

·         _Hoe gaan we daar komen als FC Dalfsen? _

* Toelichting vervolgstappen en afsluiting

_THEMATAFELS BRAINSTROMSESSIES_

* Opleiden & ontwikkelen (voetbaltechnische deel, belangrijke aanzet is
al gemaakt door onze technische commissie)
* Plezier & passie (hoe gaan we met elkaar om, veilige omgeving etc)
* Hoe zorgen we voor verbinding met de moederverenigingen?
* Verbindend (open en actief) in Dalfsen
* Hoe organiseren we dat samen binnen FC Dalfsen?

U bent van harte welkom om samen mee te denken aan te toekomst van onze
jeugd!!

Namens het jeugdbestuur,

Ronald Booijink

Voorzitter FC Dalfsen