Overlijden Dieks Lubbers

Vanmorgen ontvingen wij het bericht dat Dieks Lubbers is overleden.
Dieks was jarenlang terreinmeester en kaartverkoper van onze verenging.
Nadat zijn zoon Gert het stokje van hem overnam was hij nog wel steeds veel op Gerner te vinden.
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek.
Wij denken met dankbaarheid terug aan het vele werk dat hij voor onze vereniging gedaan heeft en wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van ASC’62