Deuren weer open

Het clubgebouw van onze vereniging is met ingang van 8 augustus weer open.

Gelet op de COVID-19 pandemie gelden er wel regels en beperkingen.

 

In de eerste plaats gelden er de basisregels:

  • Blijf bij klachten thuis en laat je testen;
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog;
  • Vermijd drukte;
  • Ben je ouder dan 70 of heb je een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het coronavirus, dan wordt van overheidswege afgeraden om druk bezochte bijeenkomsten te bezoeken. Uiteraard maakt ieder hierin zijn eigen afweging:
  • Gebruik je gezonde verstand;

Clubgebouw

Wij hebben ons clubgebouw zo ingericht (zie foto’s) dat wij voldoen aan de daarvoor gestelde regels. Wij gaan ervan uit dat iedereen zich dan ook houdt aan de looproutes binnen, geen tafels gaat verschuiven of extra stoelen bij de tafels zet.

In de hal staan desinfecterende middelen, maak hier gebruik van.

 

Kantinepersoneel

Boven de bar zijn schermen aangebracht en voor het barpersoneel zijn ook mondkapjes beschikbaar. Uiteraard staat het iedereen vrij om een mondkapje te gebruiken. Jullie moeten deze wel zelf aanschaffen.

 

Kleedkamers

De kleedkamers gaan ook weer open maar ook voor het gebruik hiervan geldt: 1,5 meter afstand. Wij vragen de trainers en begeleiders hierop toe te zien. Op een lijst bij de ingang van de kleedkamers staat het maximale aantal personen per kleedkamer (standaard 5, selectie kleedkamers 7). De kleedkamers dienen na gebruik schoongemaakt te worden.

 

De bovengenoemde regels en aanwijzingen die je kunt vinden in de links hieronder zijn er niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere leden van onze vereniging. Wij beschermen elkaar door ons te houden aan de regels door gelden voor het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19 virus. Iedereen heeft daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We hebben bij de openstelling van het sportpark laten zien dat wij met elkaar deze verantwoordelijkheid aan kunnen en wij gaan ervan uit dat dit ook nu weer het geval zal zijn.

Het bestuur kan dit allemaal niet alleen en daarom vragen wij nadrukkelijk elkaar aan te spreken op het naleven van de regels en het zich houden aan de gemaakte afspraken.

 

Het bestuur van ASC ‘62

 

Hieronder staan enkele links waar meer informatie te vinden is.

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/bestuurders

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar

https://corona.knltb.nl/media/arvpnswf/tips-opening-horeca-1-juli.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Entree van het clubgebouw 

Er is een looproute langs de bar afgezet

Tussen het barpersoneel en de bezoekers bevinden zich plastic schermen

Uiteraard gelden de maatregelen voor alle ruimtes in het clubgebouw

Zitplaatsen in het clubgebouw

Hieronder staan enkele links waar meer informatie te vinden is.

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/bestuurders

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca

https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar

https://corona.knltb.nl/media/arvpnswf/tips-opening-horeca-1-juli.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen