Beheerscommissie

Beheerscommissie

Deze commissie gaat over technische zaken rondom het sportcomplex en het clubgebouw. Ook behoort de controle op de (sociale) hygiëne tot de taken. Daarnaast verzorgen zij de inkoop van materialen en middelen en gaan ze dus voor een deel over de financiën van de vereniging.

Om in contact te komen met één van de onderstaande personen kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Voorzitter  : Henk Buitenhuis
Penningmeester Jan Holsappel (Ruitenborghstraat)
Secretaresse Gerry Hulst
Veldonderhoud Herman Dijk
Techniek/bouw Christian Hartkamp
Coörd. medewerkers clubgebouw : Hannah Askes
Inkoper clubgebouw : Harry Ponsteen
Algemeen lid : Henk Scholten

V.l.n.r. Henk Scholten, Harry Ponsteen, Herman Dijk, Hannah Askes, Henri Uitslag, Jan Holsappel, Christian Hartkamp, Gerry Hulst