Nieuws-updates nieuwe jeugdafdeling

Het nieuws van de nieuwe jeugdafdeling FC Dalfsen staat op: www.fcdalfsen.nl

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief 5 – februari 2018

Nieuwsbrief 4 – januari 2018

Nieuwsbrief 3 – december 2017

Nieuwsbrief 2 – november 2017

Nieuwsbrief 1 –  september 2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

Prachtig resultaat Albert Heijn Supportersactie
26-05-2018

De Albert Heijn Supportersactie heeft maar liefst €1.401,23 opgeleverd voor FC Dalfsen. Zaterdagochtend nam Dirk Mosterman namens SV Dalfsen een cheque van €815,55 in ontvangst en Marco Laarman ontving namens ASC’62 een bedrag van €585,68. Beide bedragen worden bij elkaar opgeteld en gaan naar de nieuwe jeugdafdeling.

Afgelopen zes weken ontvingen klanten van Albert Heijn Dalfsen bij elke 15 euro aan boodschappen én bij speciale actie-artikelen vouchers met een unieke code. Deze codes konden online ingevuld worden, zodat supporters gezamenlijk hun vereniging konden steunen. De verdeling van het sponsorbedrag ging naar rato van het aantal gescoorde punten. Albert Heijn Dalfsen stelde in totaal een sponsorbedrag beschikbaar van 10.000 euro.

De uitreiking van de cheques vond zaterdagochtend plaats in Theather de Stoomfabriek. Albert Huisjes blikte terug op een geslaagde actie, waarbij hij het belang van samenwerking tussen verenigingen en ondernemers benadrukte. In totaal deden 38 verenigingen mee aan de actie en werden maar liefst 12.424 vouchers geactiveerd. De meest waardevolle cheque ging naar MHC Dalfsen, gevolgd door de Voedselbank. SV Dalfsen Voetbal eindigde op de derde plaats.

FC Dalfsen, ASC’62 en SV Dalfsen danken Albert en Joke Huisjes voor de geslaagde actie!


________________________________________________________________________________________________________________________________

Grand Café De Fabriek verwelkomt aftelklok
10-05-2018

De countdown van FC Dalfsen is enkele honderden meters opgeschoven. Na een weekje in de feesttent van de Oranjevereniging, staat de aftelklok momenteel bij Grand Café De Fabriek. Af te lezen valt dat het nog 114 dagen duurt voordat de jeugdafdeling officieel van start gaat. Achter de schermen wordt op Sportpark Gerner hard gewerkt aan de voorbereidingen.

De aftelklok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. Hak-In
8. ACS Laarman
9. Pureshine
10. Kiddybe
11. Oranjefeesten
12. De Fabriek
13. …

________________________________________________________________________________________________________________________________

FC Dalfsen zoekt leiders en trainers
04-05-2018

Na de prima bezochte informatieavond van 9 april (zie site FC Dalfsen), heeft een groot deel van de op dit moment bekende hoofd-, en selectietrainers woensdag 18 april een kick-off gehad om tot een technisch beleid bij FC Dalfsen te komen. Een inspirerende avond over trainingen en hoe die er bij FC Dalfsen uit kunnen komen te zien en waaraan ze moeten voldoen. Daarmee komen we direct bij een belangrijk punt in de organisatie voor volgend seizoen en dat is het kader per team.

Vanuit de organisatie zijn we eerst op zoek gegaan naar de invulling van hoofd-, en selectietrainers en (technisch) coördinatoren voor de verschillende categorieën. Ondanks dat de definitieve teamindeling nog gemaakt moet worden hebben zich al aantal mensen aangemeld om het team van hun zoon of dochter te blijven-, of gaan trainen en/of begeleiden op Zaterdag. Onder de aangemelde leiders zijn ook al een aantal combinaties van huidige ASC’62 en SV Dalfsen ouders gemaakt, wat volgens ons de gezamenlijkheid zeker onderstreept.

De bovenkant van de Pyramide is al redelijk tot goed gevuld, maar we zijn vooral op zoek naar leiders en trainers voor een groot aantal lagere teams. We proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien over deze taak op het moment dat je aangeeft hier een rol in te willen spelen.

Leiders:

Ouders, senioren, junioren of andere belangstellenden die op Zaterdag het smeermiddel willen zijn binnen het team op organisatorisch gebied. Het mooiste zou zijn als er een groepje ouders is dat samen deze taak op zich wil nemen, waardoor je niet elke week de verplichting hebt om aanwezig te zijn.

Trainers:

Ouders, senioren, junioren of andere belangstellenden die 1 a 2 x per week een training willen verzorgen aan een jeugdteam.

Personen die 1 van bovenstaande taken op zich gaan nemen hebben daardoor vrijstelling voor het vrijwilligersbeleid dat volgend seizoen voor de totale jeugdafdeling ingevoerd zal worden.

In de p.p. presentatie van 9 april kun je lezen hoe we de training organisatorisch in willen gaan vullen. Heb je belangstelling voor het vervullen van een trainers-, of leiderstaak, geef dat dan door aan 1 van onderstaande personen, met daarbij de naam van de jeugdspeler waar je leider, of trainer van wilt worden. Personen die zich al aangemeld hebben, hoeven dat uiteraard niet nog een keer te doen.

Wim Hulleman – organisatie@fcdalfsen.nl

Bert Spies en Jeroen Booijink – voetbalzaken@fcdalfsen.nl

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok in de spotlights bij Oranjefeesten
02-05-2018

De aftelklok van FC Dalfsen heeft de afgelopen week doorgebracht bij de Oranjevereniging. In de feesttent op het evenemententerrein was de countdown getuige van de Oranjefeesten. Wie muntjes heeft gehaald zal het zeker niet ontgaan zijn.

De aftelklok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. Hak-In
8. ACS Laarman
9. Pureshine
10. Kiddybe
11. Oranjefeesten
12. …

________________________________________________________________________________________________________________________________
Drukbezochte informatieavond FC Dalfsen
12-04-2018

Passie en plezier, ambitie, persoonlijke aandacht, saamhorigheid, sociaal en betrokken, sportief, teamgeest en een gezonde en veilige omgeving; dat zijn de kernwaarden waarmee FC Dalfsen zich op de kaart wil zetten. En om het verenigingsgevoel op een goede manier door te zetten vanuit de beide moederverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen, hield FC Dalfsen maandag een informatieavond.

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst in de kantine van SV Dalfsen nam de voorzitter van het jeugdbestuur, Peter Reumer, het woord. Hij gaf uitleg over de organisatie van FC Dalfsen. Vervolgens informeerde de penningmeester de aanwezigen over de contributie, namen Bert Spies, Jeroen Booijink en Wim Hulleman de voetbalzaken en de organisatie rondom de teams voor hun rekening. Tot slot vertelde Marnix van Gelder het een en ander over de activiteiten.

Lees het volledige artikel op FCDalfsen.nl!

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatieavond FC Dalfsen 9 april 2018
31-03-2018

Op dit moment wordt hard gewerkt aan alle voorbereidingen die nodig zijn om een goede start te maken met de fusieclub FC Dalfsen. Belangrijk uitgangspunt is het verenigingsgevoel op een goede manier door te zetten vanuit de beide moederverenigingen, ASC’62 en SV Dalfsen. Op maandagavond 9 april wordt daarom een informatieavond gehouden met de focus op de organisatie rondom de teams. Deze avond vindt plaats in de kantine van SV Dalfsen.

Lees het volledige artikel op de website van FC Dalfsen.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Met elkaar voor FC Dalfsen
28-03-2018

“Niet ineens van 0 naar 100 maar met weloverwogen stappen krijgt FC Dalfsen steeds meer structuur”, zegt Marcel Schuur. Hij heeft zaterdag 24 maart zijn handtekening geplaatst onder de intentieverklaring, zoals ook zoals ook zijn voorgangers: technisch coördinator Ricardo van der Els en trainers Werner van Eerbeek, Arjan Bosch en Silvan Kloppenburg een week eerder al deden. Nu was het de beurt aan de hoofdtrainer van JO19-1 en voorzitter Peter Reumer zette zijn handtekening erbij om het document te bekrachtigen. Jeroen Booijink en Bert Spies, beide Hoofd jeugdopleiding, zijn blij met deze versterking en namen Marcel meteen apart om nog wat voetbalzaken te bespreken.

“Weet je wat ik bijzonder vindt aan het verhaal FC Dalfsen?”, laat Marcel nog even weten: “Dat het staat voor een ‘oplossing’. Niet alleen omdat deze fusie ASC’62 / SV Dalfsen meer mogelijkheden biedt om iedereen op eigen niveau te laten spelen, maar ook omdat er in Dalfsen in oplossingen wordt gedacht met betrekking tot de samenwerking. Bij andere fusies werd / wordt vanuit problemen gedacht om elkaar niet tegen het hoofd te stoten. Zo heeft men gekozen voor de kleur groen voor FC Dalfsen, omdat het dorp zelf staat voor groen. Een mooie oplossing; deze keuze voor een kleur met een verhaal. En met een groot draagvlak! Dat bewijst ook de tijdklok die van bedrijf naar bedrijf gaat en ondertussen aftelt naar de nieuwe start. Niet alleen de (kader)spelers of vrijwilligers maar de hele Dalfserse samenleving wordt erbij betrokken. We gaan er samen voor!”

Lees het origineel artikel op www.fcdalfsen.nl

________________________________________________________________________________________________________________________________

FC Dalfsen heeft de toekomst
20-03-2018

Op dit moment wordt hard gewerkt aan alle voorbereidingen die nodig zijn om met ingang van het seizoen 2018 / 2019 een goede start te kunnen maken. Belangrijk uitgangspunt is het verenigingsgevoel op een goede manier door te zetten vanuit de beide moederverenigingen ASC’62 en SV Dalfsen. Een vereniging wordt gedragen door de leden. Daarom worden alle leden (of ouders) betrokken bij het invullen van de verschillende vrijwilligerstaken. Dit is nodig om alle voetbal(st)ers de juiste, passende aandacht te geven. Voetbalinhoudelijk en ook organisatorisch moet alles op en top in orde zijn. Dat is de ambitie van het nieuwe jeugdbestuur. Naast de hierboven genoemde aandachtspunten ligt er ook nog een vraagstuk m.b.t. het veilig op orde brengen van alle trainingsmaterialen (o.a. doelen).

Vanuit beide moederverenigingen is er een Hoofd Jeugd Opleiding benoemd. Samen met het bestuurslid “organisatorische voetbalzaken” regelen zij de invulling van alle kaderfuncties, zoals trainers, leiders en coördinatoren. De eerste stappen zijn ondertussen gezet als het gaat over het technisch kader FC Dalfsen. Afgelopen zaterdag 17 maart werd op Gerner de intentieverklaring getekend door Bert Spies en Jeroen Booijink die samen de functie van Hoofd Jeugdopleiding invullen en verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het voetbaltechnisch gedeelte. Ook technisch coördinator Ricardo van der Els en trainers Werner van Eerbeek, Arjan Bosch en Silvan Kloppenburg hebben hun handtekening geplaatst op het document, waarna ook de voorzitter van het jeugdbestuur, Peter Reumer, met zijn handtekening de intentieverklaring bekrachtigde.

“Bert en Jeroen maar ook Wim Hulleman hebben veel tijd gestoken in de gesprekken en het gepuzzel om dit voor elkaar te krijgen”, zegt de voorzitter van FC Dalfsen, “De posten zijn goed verdeeld, cruciale posities worden zichtbaar en we zijn blij dat de rollen worden ingevuld voor het nieuwe seizoen. We merken dat het vrij moeiteloos verloopt doordat FC Dalfsen op veel draagvlak en steun kan rekenen!”

De basis is dus goed en stabiel, er is veel draagvlak en het enthousiasme is groot. De mooie, nieuwe groen / zwarte tenues moeten tijdig worden besteld, om straks in september te kunnen schitteren! Per leeftijdscategorie is er voldoende plaats voor sponsoring overeenkomstig een duidelijk plan. Alle vragen over trainers, vrijwilligers en sponsoring zijn te vinden op de website: www.fcdalfsen.nl.
Lees het origineel artikel op www.fcdalfsen.nl.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok FC Dalfsen deze week bij Pureshine
20-03-2018

De aftelklok van FC Dalfsen staat deze week bij Pureshine. Dinsdag arriveerde de klok bij de salon aan de Korenstraat, na de afgelopen week te hebben doorgebracht bij ACS Laarman Satelliet & Campertechniek.

Pureshine is de kapsalon, schoonheidssalon en nagelstudio van Corine Dijk. Zelf heeft ze jarenlang gevoetbald, en haar vader Herman Dijk maakt zich nog altijd verdienstelijk op Sportpark Gerner als lid van de beheercommissie. Beiden zijn voorstander van de naderende samensmelting in Dalfsen.

De aftelklok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. Hak-In
8. ACS Laarman
9. Pureshine
10. …

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok FC Dalfsen bereikt volgende locatie
14-03-2018

De aftelklok van FC Dalfsen is neergestreken bij ACS Laarman Satelliet & Campertechniek. Woensdag arriveerde de klok aan de Hessenweg, na de afgelopen tijd te hebben doorgebracht bij Hak-In, de reparateur van schoenen en kleding.

ACS Laarman Satelliet & Campertechniek is gespecialiseerd in de campertechniek, met een eigen technische dienst en Bovag erkend. John en Elly zijn bovendien al jarenlang als sponsor verbonden aan de Dalfser voetbalsport.

De aftelklok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. Hak-In
8. ACS Laarman
9. …

________________________________________________________________________________________________________________________________

CLUBKAS CAMPAGNE | Een vliegende start voor FC Dalfsen!
10-03-2017

________________________________________________________________________________________________________________________________

FC Dalfsen doet mee aan Rabobank Clubkascampagne
22-02-2018

De gezamenlijke jeugdafdeling in Dalfsen is het doel waarmee SV Dalfsen en ASC’62 dit jaar meedoen aan de Rabobank Clubkascampagne. Beide verenigingen hebben zich ingeschreven met hetzelfde doel: een financiële boost geven aan FC Dalfsen.

Sinds 1969 is Sportpark Gerner de thuishaven van SV Dalfsen en ASC’62. Tal van onderlinge ontmoetingen tussen jeugdteams vonden hier de afgelopen decennia plaats. Na bijna vijftig jaar komt hier een einde aan en bundelen beide verenigingen de krachten. Vanaf komende zomer trekt de volledige jeugd samen op onder de naam FC Dalfsen.

De lancering van een nieuwe jeugdafdeling, met zo’n 550 leden, kost geld. Het jeugdbestuur gaat zich de komende maanden richten op het inkopen van onder andere tenues, trainingspakken en materialen. Om dit mogelijk te maken doen SV Dalfsen en ASC’62 mee aan de Rabobank Clubkascampagne.

Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne is er om verenigingen of stichtingen een steuntje in de rug te geven. De Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt 150.000 euro beschikbaar, te verdelen onder alle deelnemende verenigingen. Niet de bank, maar de leden bepalen op deze manier welke vereniging of stichting een financiële bijdrage verdient voor het realiseren van het clubdoel. Rekeninghouders van de Rabobank kunnen zich hier aanmelden als lid van de Rabobank.

Wie lid is van de Rabobank, mag vijf stemmen verdelen onder de deelnemende verenigingen. Stemmen kan van 15 tot en met 31 maart en per club mag je maximaal twee stemmen uitbrengen. SV Dalfsen en ASC’62 roepen iedereen op om twee stemmen aan SV Dalfsen te besteden en twee aan ASC’62. Zo komen in totaal vier stemmen binnen bij het gezamenlijke doel: FC Dalfsen een vliegende start bezorgen.

SV Dalfsen en ASC’62 gaan wederom voor een topopbrengst. Breng ook dit jaar je stem uit en steun de gezamenlijk jeugdafdeling: FC Dalfsen!

________________________________________________________________________________________________________________________________

VACATURE | Jeugdtrainers FC Dalfsen 2018/2019
20-02-2018

Vanaf het seizoen 2018/2019 trekken de jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62 volledig gezamenlijk op. Onder de naam FC Dalfsen is gekozen voor één sterke jeugdopleiding op Sportpark Gerner. Het jeugdbestuur is op zoek naar trainers voor verschillende teams.

Bekijk de vacature.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

VACATURE | Trainer FC Dalfsen JO19-1 2018/2019
17-02-2018

Vanaf het seizoen 2018/2019 trekken de jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62 volledig gezamenlijk op. Onder de naam FC Dalfsen is gekozen voor één sterke jeugdopleiding op Sportpark Gerner. Het jeugdbestuur is op zoek naar een trainer/coach voor FC Dalfsen JO19-1.

Bekijk de vacature.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Voetbaljeugd SV Dalfsen en ASC’62 verder als FC Dalfsen
Het is definitief. De jeugdafdelingen van voetbalverenigingen SV Dalfsen en ASC’62 gaan met ingang van het seizoen 2018/2019 samen. Dat doen ze onder de naam FC Dalfsen, voluit Fusieclub Dalfsen. Maandag gaven beide besturen een definitieve GO aan de stuurgroep, die zich het afgelopen jaar inzette om het samengaan te realiseren. Vrijdag zijn alle direct betrokkenen op de hoogte gesteld van de huidige stand van zaken.

Bij een nieuwe jeugdafdeling horen onder andere nieuwe clubkleuren, tenue’s en uiteraard een logo. Na uitvoerig beraad heeft de werkgroep PR/Sponsoring/Communicatie het advies uitgebracht om te kiezen voor de naam FC Dalfsen en de clubkleuren groen/zwart. Een unieke kleurcombinatie in de regio en refererend aan de groene uitstraling van het dorp Dalfsen. Zowel de stuurgroep als de beide hoofdbesturen van ASC’62 en SV Dalfsen kon zich vinden in dit voorstel. In het logo komen de naam en kleuren duidelijk naar voren, evenals het ‘oprichtingsjaar’ 2018. Het tenue heeft zwart als hoofdkleur, met twee groene banen op zowel de voor- als achterzijde. Bedrukking van sponsornaam en/of logo wordt aangebracht in het wit.

Met trots kon de stuurgroep vrijdag ook het nieuwe jeugdbestuur voorstellen. De eerste voorzitter van de jeugdcombinatie is Peter Reumer, oud-hoofdtrainer van onder meer Rohda Raalte, Heino en Dalfsen. Overige bestuursleden zijn Henk van den Top (penningmeester), Eddy van der Vegt (communicatie & sponsoring), Wim Hulleman (voetbal organisatorische zaken), Marnix van Gelder (activiteiten) en Martine Dijsselhof (secretariaat). Daarnaast zijn de lijntjes kort met Bert Spies en Jeroen Booijink, die samen de functie van Hoofd Jeugd Opleidingen gaan invullen en verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het voetbaltechnisch gedeelte. Ook kan het jeugdbestuur terugvallen op de stuurgroep, die nog tot het einde van 2018 beschikbaar is voor advies.

De komende maanden gaat het jeugdbestuur verder werken aan alle voorbereidingen op het seizoen 2018/2019. Prioriteit heeft het vinden van coördinatoren, trainers, leiders en overige vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen aan FC Dalfsen. Geïnteresseerden worden van harte opgeroepen om zich te melden bij Wim Hulleman, Bert Spies of Jeroen Booijink of via organisatie@fcdalfsen.nl. Nadat de genoemde functies ingevuld zijn, is de weg vrij om in september de allereerste officiële wedstrijden te spelen namens FC Dalfsen, de gezamenlijke jeugdafdeling van ASC’62 en SV Dalfsen.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok blijft in Prinsenstraat; Hak-In nieuwe locatie
16-02-2018

De aftelklok is weer een deurtje verder, maar blijft in de Prinsenstraat. Deze week is de countdown te vinden bij Hak-In, de plek waar je zijn moet voor reparatie van je schoenen en overige kleding. Woensdag arriveerde de klok hier, na een week te hebben doorgebracht in de Snackcorner.

Overigens maakt de klok vrijdagavond een kort uitstapje naar het clubgebouw van ASC’62. Daar vindt de onthulling plaats van de naam, het logo en de clubkleuren van de nieuwe jeugdafdeling. Na deze happening keert de countdown terug naar Hak-In.

De klok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de geplande startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. Hak-In
8. …

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Besturen geven GO voor combi
12-02-2018

De jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62 gaan vanaf het seizoen 2018/2019 definitief samen verder. In november gingen de leden van beide verenigingen al akkoord met de plannen, maandag gaven de besturen een definitieve GO.

Vrijdag 16 februari vindt in het clubgebouw van ASC’62 een presentatie plaats aan alle werkgroepen, ambassadeurs en andere direct betrokkenen (alleen op uitnodiging). Onder andere de naam, het logo en de tenues van de gezamenlijk jeugdafdeling komen aan bod. Ook wordt het nieuwe jeugdbestuur gepresenteerd.

SV Dalfsen en ASC’62 zorgen ervoor dat de plannen diezelfde avond wereldkundig worden gemaakt via de website en social media-kanalen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok bereikt de Snackcorner
08-02-2018

De aftelklok tourt verder door Dalfsen. Deze week is de countdown te vinden op de plek waar je de lekkerste kroketten, bamischijven en kaassoufflés van Dalfsen vindt: Plaza de Snackcorner in de Prinsenstraat. Paul Boerdijk en Jos van de Kamp namen de klok over van Robert Lans, die zich als uitbater van Café Nikki’s een week lang over het voorwerp ontfermde.

De klok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de geplande startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. De Snackcorner
7. …

__________________________________________________________________________________________________________________________________

VIDEO | Café Nikki’s verwelkomt aftelklok
02-02-2018

Wie dit weekend een bezoekje brengt aan Café Nikki’s zal het niet ontgaan: de aftelklok is gearriveerd op de volgende locatie. Woensdag nam eigenaar Robert Lans de klok over van groenteman Harrie Ponsteen, die zich vorige week over het voorwerp ontfermde.

De klok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de geplande startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. Nikki’s
6. …

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok schuift deurtje op in Wilhelminastraat
23-01-2018

De aftelklok van SV Dalfsen en ASC’62 verblijft ook komende week in de Wilhelminastraat. Na zeven dagen bij Jumbo Kamphuis heeft Warner Warringa de countdown overhandigd aan groenteman Harrie Ponsteen.

De klok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Tot 1 september, de geplande startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

Afgelegde route tot dusver:
1. Trefkoele+
2. Woonzorgcentrum Rosengaerde
3. Jumbo Kamphuis
4. Uw Groenteman Harrie Ponsteen
5. …

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenvoeging jeugd gesprek van de dag in Rosengaerde
12-01-2017

De aftelklok richting de samenvoeging van de jeugdafdelingen van ASC’62 en SV Dalfsen toert door het dorp. Deze week stond hij bij Woonzorgcentrum Rosengaerde. Dat bleef niet onopgemerkt bij de bewoners.

“Laat ze maar goed hun best doen samen!”, is de boodschap van mevrouw Holsappel (96) en mevrouw Bosch (86). Mevrouw Holsappel volgde ASC’62 vroeger op de voet. Een kampioenschap van het eerste elftal in Wezep kan ze zich nog goed herinneren. Haar zoons voetbalden in het blauwwit en tegenwoordig zijn haar kleinzoons nog volop actief voor de vereniging.

Mevrouw Bosch zette zich jarenlang in voor SV Dalfsen. Zoon Jan speelde in het eerste en zelf draaide ze de gehaktballen in de kantine. Honderd stuks per week. Ook hielp ze met het schoonmaken van de kantine. Via Jan blijft ze nog altijd op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de club.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Aftelklok begonnen aan toer door Dalfsen
09-01-2018

De aftelklok is begonnen aan de toer door Dalfsen. Na een week bij de Trefkoele staat hij inmiddels bij Woonzorgcentrum Rosengaerde. Tot 1 september, de geplande startdatum van de samengevoegde jeugdafdeling van SV Dalfsen en ASC’62, staat de klok wekelijks op een andere zichtbare locatie in Dalfsen.

De klok is onthuld tijdens het afgelopen Bukkumtoernooi, op Oudjaarsdag in de Trefkoele. Op dat moment werden de besturen van SV Dalfsen en ASC’62 tevens uitgeroepen tot Erebukkum, wegens de voorgenomen samenwerking tussen de jeugdafdelingen. Na een ruime week bij de Trefkoele is het woonzorgcentrum de tweede locatie van de klok. Het is aan Rosengaerde om de volgende bestemming uit te kiezen.
  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Tijdens het Dalfser Kerstfestijn op vrijdag 15 december 2017 hebben SV Dalfsen en ASC’62 samen de nieuwe jeugdafdeling gepromoot!
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Persbericht december 2017
Nieuwe naam jeugdafdeling

DALFSEN – Wat wordt de naam van de nieuwe jeugdafdeling ASC’62 / SV Dalfsen? Nu de leden hebben ingestemd met de samenwerking, kunnen beide besturen, de stuurgroep en de werkgroepen concrete stappen zetten. Eén van die stappen is: een naam!

“Een naam voor een toekomstbestendige jeugdafdeling waarin ieder kind op zijn eigen plek kan voetballen en er voor ieder kind gepaste aandacht is!”, laten beide voetbalverenigingen weten. “Dus kom maar op en scoor met de naam die u / jij bedenken kan!”

Iedereen die wil, kan tijdens het Dalfser Kerstfestijn op vrijdag 15 december (16.00 – 22.00 uur) een naam inleveren. Deze naam wordt opgehangen in de kerstboom naast de kraam die overduidelijk van SV Dalfsen en ASC’62 samen is. Wie het ‘samenzijn’ wil onderstrepen is van harte welkom om een tijdje bij de kraam te helpen!
Opgave via: wimvegt@gmail.com

Ook staat in het clubgebouw van ASC’62 en in de kantine van SV Dalfsen een ideeënbus. Daarin kunnen leden hun idee posten van zaterdag 2 december tot de winterstop op vrijdag 22 december.

Daarna worden alle namen verzameld, gewikt en gewogen door de werkgroep PR en Sponsoring. Deze werkgroep legt dan haar voorstel(len) bij de stuurgroep neer en daarna zullen beide besturen een beslissing nemen.

U / jij kunt dus helpen met de uiteindelijke ‘doop’ van de nieuwe jeugdafdeling!


__________________________________________________________________________________________________________________________

Tekst: Mariska Kloppenburg (Oprechte Dalfser Courant 28-11-2017)

Leden stemmen voor samengaan Dalfser jeugdvoetbal

Dalfsen – Een overduidelijke meerderheid staat positief tegenover een gezamenlijke jeugdcombinatie ASC en SV Dalfsen. Met een totaal van 161 stemmen voor en 3 tegen krijgen de besturen van beide voetbalverenigingen een mandaat om in februari 2018 de samenwerking verder te formaliseren.

Het verzoek om in te stemmen met de concrete uitwerking van deze samenwerking werd woensdagavond 22 november ter besluitvorming aan de leden voorgelegd. Nadat de leden welkom werden geheten door voorzitter Dirk Mosterman in de kantine van SV Dalfsen, kreeg Ronald Booijink het woord namens de stuurgroep die het proces in goede banen leidt. Hij legde uit hoe het proces begon en wat er ondertussen gedaan is. “Door een teruglopend ledenaantal (minder aanwas) en toename van concurrentie van andere activiteiten ontstonden er knelpunten in de vorming van teams, in beide (junioren)verenigingen. Ook werden daardoor de verschillen in niveaus binnen een team te groot. En dat heeft impact op het spelplezier. Verder moeten we anticiperen op de ontwikkelingen binnen het KNVB pupillenvoetbal waarbij de kinderen nu ingedeeld zijn op jaarlagen”, legt hij uit. De beide verenigingen hadden al een positieve ervaring met het combiteam junioren (019 en 013) en de F-League / Kabouters en willen dit graag doorpakken met als doel om de voetbalsport in Dalfsen te stimuleren. “Een toekomstbestendige jeugdafdeling waarin ieder kind op zijn eigen plek kan voetballen en er voor ieder kind gepaste aandacht is!”, laat de stuurgroep weten. Met name vanuit Ommen, waar dit hele proces inmiddels is doorlopen (JCO vanaf 2017/2018), heeft de stuurgroep veel bruikbare informatie en documenten meegekregen. In februari 2018, of eerder indien mogelijk, zullen de besturen gezamenlijk beoordelen of de samenwerking met ingang van seizoen 2018/2019 in alle opzichten realiseerbaar is.

De afgelopen maanden is er al in de werkgroepen o.l.v. de stuurgroep energiek gewerkt aan het uitwerken van verschillende deelplannen voor de samenwerking. En na dit positief advies vanuit de Algemene Leden Vergadering kunnen besturen, stuurgroep en de werkgroepen meer concrete stappen zetten. “Denk hierbij aan het vormen van het jeugdbestuur, het neerzetten van de verdere organisatie, het zoeken van (nieuwe) sponsoren voor de nieuwe jeugdcombinatie”, laat Booijink weten, “Bij deze voorgenomen samenwerking worden alle jeugdteams van twee verenigingen samengevoegd binnen een Samenwerkende Jeugd Opleiding (SJO). De SJO zal binnen de KNVB competities als een zelfstandige ‘club’ worden behandeld, dus met een eigen bestuur en Sportlink-account, eigen naam, eigen clubkleuren enzovoort. De leden blijven echter lid van de eigen vereniging. Het jeugdbestuur zal worden benoemd door de besturen van beide verenigingen. En de contributies alsmede de netto opbrengst van kantine/clubhuis komen ten goede aan de moederverenigingen.” Tijdens de rondvraag werd er o.a. nader ingegaan op de contributie want op dit moment verschillen de contributies bij de beide verenigingen zo’n 10%: “Het streven is de contributies te harmoniseren. En de bijdragen door de verenigingen in het totale budget van de jeugdcombinatie (kosten jeugd minus eigen opbrengsten) zullen worden bepaald naar rato van het aantal jeugdleden van elk der verenigingen.” Verder wordt duidelijk gemaakt dat de wedstrijden van de jeugdcombinatie gespeeld worden op werkdagen en zaterdagen en niet op zondag. Bij een toernooi op zondag wordt er onder de naam van SV Dalfsen gespeeld. De spelers hebben zelf de keuze om op zondag te spelen. ASC ’62-voorzitter Bert Visscher nam het slotwoord en zei: “Er moet nog heel veel gebeuren. En ‘ja-zeggen’ geeft ook verplichtingen. We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid om er ook wat van te maken. Pas dan kan het gevierd worden!”

De vergadering werd voortgezet met eigen leden en de ASC-ers vertrokken naar hun clubgebouw. Ook toen kreeg iedereen gelegenheid om vragen te stellen. “We moeten heldere afspraken maken. Er zullen vragen gesteld worden die niet direct over het voetbalspel zelf gaan, bijvoorbeeld: ‘waarom wordt daar meer koffie gedronken dan hier?’ en ‘waarom worden daar lichtere ballen gebruikt?’. Maar dat het speelplezier van de jeugd voorop staat is voor iedereen duidelijk!”

Ook wethouder Jan Uitslag laat als één van de tien ambassadeurs die zich verbonden hebben aan de samenwerking in een nieuwsbrief weten: “We moeten als volwassen leden verder kijken dan ons eigen gevoel en soms eigen belang over het samengaan van de jeugdteams. De jeugd heeft immers de toekomst! Als het plezier in het spel ’t belangrijkste blijft en dit niet afgedwongen wordt volgens regels, zal iedereen een goede, gezonde sfeer ervaren.” En Jan Grobbee, mister SV Dalfsen genoemd, Herman Baarslag – mister ASC’62, Jos Ramaker – oud voorzitter SV Dalfsen, Dalfsenaar Adriaan Visscher – voorzitter PEC Zwolle, René Eijkelkamp SV Dalfsen – ex-profvoetballer, Henny de Groot – miss ASC’62, Erben Wennemars – ASC’62 , ex-topschaatser, Maurits von Martels- ex-lid SV Dalfsen, lid 2e kamer en Jurrie van Keulen – oud voorzitter ASC’62 juichen, net als het overgrote merendeel van de leden, de samenwerking toe!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Stentor 24-11-2017

Jeugd van ASC’62 en SV Dalfsen gaat samen

De leden van SV Dalfsen en ASC’62 hebben woensdagavond 22 november 2017 ingestemd met het samengaan van de beide jeugdafdelingen. Op de ledenvergaderingen haalden de plannen aan beide kanten van het fietspad een meerderheid. Het streven is dat de jeugdvoetballers vanaf medio 2018 volledig samen optrekken.

De opkomst was woensdagavond bijzonder hoog. Bij de voorafgaande informatiebijeenkomst was de kantine van SV Dalfsen tot de nok toe gevuld. Na afloop van deze bijeenkomst trokken beide verenigingen zich terug in het eigen gebouw, om afzonderlijk van elkaar over te gaan tot de stemronde. Bij SV Dalfsen stemden 87 leden voor en 2 tegen, terwijl bij ASC’62 bleek dat 74 leden voor stemden en 1 tegen.

Met deze overduidelijke JA-stem kunnen SV Dalfsen en ASC’62 verder werken aan een samengevoegde jeugdafdeling. De afgelopen maanden is in werkgroepen al hard en zeer enthousiast gewerkt aan het uitwerken van verschillende deelplannen hiervoor. Op enkele belangrijke thema’s heeft, waar nodig in samenspraak met het bestaande kader, een concrete uitwerking plaatsgevonden.

Nu de leden goedkeuring hebben gegeven aan de plannen, kunnen de stuurgroep en de verschillende werkgroepen verder. Zo kan men aan de slag met het vormen van het jeugdbestuur, het neerzetten van de verdere organisatie, het zoeken van (nieuwe) sponsoren, et cetera. Uiterlijk in februari 2018 beoordelen de besturen van SV Dalfsen en ASC’62 gezamenlijk of de samenwerking met ingang van seizoen 2018/2019 in alle opzichten realiseerbaar is.

Zie ook:
Voorpagina Stentor 24-11-2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ASC en SV Dalfsen bij Vechtdal FM – 15 november 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Verslag informatieavond 18 oktober 2017

Samen verder door samenwerken

“We zouden het fietspad tussen de beide verenigingen moeten wegbreken, een bruggetje moeten maken of met de nieuwe kleuren een oversteek aangeven”, lachten de aanwezigen in het clubgebouw van ASC’62. Tijdens de tweede informatie- en meedenkavond over het samenwerken van de jeugdafdelingen ASC’62 en SV Dalfsen werden allerlei ideeën geopperd. Leden, ouders, vrijwilligers en andere belanghebbenden konden meedenken over de aanpak en werkwijze van een mogelijk samengaan van de jeugdafdelingen.

“Gelijkwaardigheid, openheid dus geen verborgen agenda en financiële duurzaamheid”, somde Ronald Booijink op terwijl hij een rapportage gaf van de voortgang van de genomen stappen: “Na het verhaal van Willem van Wijngaarden, voorzitter van OZC en één van de drijvende krachten achter de Jeugd Combinatie Ommen op 5 oktober, zijn do’s en dont’s besproken. De coördinatoren van de werkgroepen en de leden van de Stuurgroep hebben hun benoeming en de opdrachtbeschrijving bekrachtigd met hun handtekening. . En deze avond is bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om vragen te stellen en mee te denken.  Op 22 november vragen we tijdens de algemene ledenvergadering toestemming aan de leden van zowel SV Dalfsen als ASC ’62”, zei hij, “We willen met dit samengaan de voetbalsport in Dalfsen stimuleren en werken aan een toekomstbestendige jeugdafdeling. Daarbij staat de voetbalbeleving van de jeugd voorop! Dat is de rode draad voor het bestuur, de stuurgroep en de vijf werkgroepen. Als de leden instemmen met de plannen, zal het bestuur in januari / februari 2018 nog één check doen voor een ‘go’ en vervolgens zal de stap van stuurgroep naar jeugdbestuur genomen worden….met als stip op de horizon: volgend seizoen!”

De vijf werkgroepen, – ‘Samen beleven’, ‘Samen voetballen’, ‘Kantine / Clubhuis’,  ‘PR, Sponsoring en Communicatie’ en ‘Financieel’- met de daarbij horende opdrachtformuleringen werden gepresenteerd op de beamer en Ronald gaf de aanwezige coördinatoren het woord om een beeld te geven van de stand van zaken. Ook vertelde hij dat uit de verschillende vormen die gefaciliteerd worden door KNVB één constructie te handhaven is: Twee moederverenigingen, -ASC’62 en SV Dalfsen-, en een gezamenlijke  jeugdafdeling die een eigen identiteit krijgt: “Het te vormen jeugdbestuur krijgt binnen kaders een bepaalde mate van zelfstandigheid, met een eigen penningmeester, een eigen budget en begroting, en zal verantwoording afleggen aan de besturen van de beide moederverenigingen. De penningmeesters van beide moederverenigingen hebben een lijntje met de penningmeester van dit jeugdbestuur maar blijven verder ‘op afstand’.”

Deze avond werd verder nagedacht over twee thema’s: 1. Welke initiatieven / werkwijze kunnen we handteren om meer vrijwilligers te interesseren voor deze nieuwe afdeling? Wat is hiervoor nodig? En: 2. Welke initiatieven / ideeën zijn  er te bedenken om de start van de samenwerking samen te vieren? Welke initiatieven e/o activiteiten kunnen de samenwerking verder versterken? “Duidelijke, beknopte taken die behapbaar zijn”, was o.a. een reactie op het eerste thema en: “Mensen persoonlijk benaderen met de uitleg dat het gaat om een pioniersfunctie in een nieuwe organisatie”. Meer genoemde initiatieven werden door de stuurgroep genoteerd, evenals reacties op het tweede thema, zoals: “Gecombineerde ontspannende activiteiten organiseren”, “Een dag plannen voor de presentatie van de nieuwe naam, logo en kleding”, maar ook werd opgemerkt dat de sterkste van de bestaande activiteiten moeten blijven, de indeling van de teams tijdig bekend moeten zijn en er wel een werkgroepje in het leven geroepen kan worden om Dalfsen te laten weten dat de clubs samengaan. Zo kreeg het mogelijk samengaan meer en meer vorm deze avond. Het wachten is nu nog op instemming van de leden tijdens de algemene ledenvergadering. “Komt allen en laat uw stem horen!”, is hierbij de welgemeende oproep van de Stuurgroep.

Tekst en foto’s: Mariska Kloppenburg

Foto’s informatieavond 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatieavond 18 oktober 2017

Woensdag 18 oktober vindt een informatie- en meedenk-avond plaats met betrekking tot het mogelijk samengaan van de jeugdafdelingen van SV Dalfsen en ASC’62. Alle leden, ouders, vrijwilligers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom. De avond vindt plaats in het clubgebouw van ASC’62, waar de koffie klaarstaat vanaf 19.45 uur.

Programma:
– Informatie over aanpak/werkwijze binnen project en opdrachten per werkgroep
– Meedenken over thema’s verdere invulling samenwerking
– Gelegenheid tot individuele vragen

Het programma start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Samenwerking jeugd: Voorzitter OZC vertelt verhaal van Ommen

Zo’n dertig leden van de werkgroepen en stuurgroep JVC Dalfsen, waren donderdag 5 oktober aanwezig in een volle en tropische bestuurskamer van SV Dalfsen. Zij hoorden het bevlogen verhaal aan van Willem van Wijngaarden, voorzitter van OZC en één van de drijvende krachten achter de Jeugd Combinatie Ommen.

Willem nam de aanwezigen mee in het traject dat zij een jaar geleden doorliepen en leidde tot de huidige samengang van de jeugdafdelingen van de voetbalverenigingen in Ommen; OVC en OZC. De parallel en vergelijking met ASC’62 en SV Dalfsen kan haast niet treffender. Een zaterdagclub en een zondagclub, waarbij de zaterdagclub iets groter is en het vrouwenvoetbal een prominente plek in die vereniging vervult.

Het verhaal van Willem is weergegeven door journalist Erwin Dijk van de Stentor en kan je terugvinden op pagina 5 van regionale editie (zaterdag 7 oktober). Het gehele artikel tref je hieronder aan:

ASC ’62 en SV Dalfsen

‘Regel alles op weg naar één jeugdafdeling’

,,Regel het, anders komt de emotie erbij kijken.” Dat is het belangrijkste advies van voorzitter Willem van Wijngaarden van OZC uit Ommen aan het adres van ASC’62 en SV Dalfsen om ook hun jeugdafdelingen samen te laten gaan.

Van Wijngaarden is één van de architecten van de onlangs gestarte samenwerking tussen de jeugdafdelingen van ‘zijn’ club en zondagvereniging OVC’21 uit Ommen. Donderdagavond was hij op sportpark Gerner te gast om de Dalfsenaren van advies te voorzien. Daar zitten beide voetbalclubs nog in de beginfase van het traject dat moet leiden tot één jeugdafdeling.

Van de verdeling van de financiën en de gang van zaken rond sponsoren tot aan het gebruik van de kantines en de doorstroming van jonge voetballers richting de senioren, alles moet geregeld worden. Voor zover ze het nog niet wisten maakte de OZC-voorzitter de verzamelde werkgroepleden duidelijk dat ze nog een flinke puzzel te leggen hebben. De meeste emotie zit natuurlijk bij de naam, het logo en de kleuren van de tenues. Mijn advies aan die werkgroepen is om daar niet mee te gaan buurten. Iedereen vindt daar wat van, dus ga dat niet in de supermarkt bespreken.”

Hoewel hij van een succesvolle integratie in Ommen sprak, was de OZC-voorzitter niet te beroerd om zijn eigen misrekeningen daarin ter sprake te brengen. ,,Ik heb het belang van communicatie onderschat. We hadden vooral in de beginperiode wat meer openheid moeten geven, want op een gegeven moment gaat het langs de lijn van ‘Heb jij al wat gehoord?’ Persoonlijk dacht ik dat we niks naar buiten hoefden te brengen wanneer er geen nieuws was, maar de mensen worden toch graag op de hoogte gehouden. Ook wanneer er eigenlijk helemaal niks te melden is.

Hierna was het de beurt aan de coördinatoren van de werkgroepen om verslag uit te brengen van de stand van zaken per werkgroep. Geconstateerd mag worden dat iedereen al erg goed onderweg is, er al veel werk verzet is, dat er nog veel meer moet gebeuren en misschien wel het belangrijkste: de samenwerking en sfeer zijn uitstekend.

Middels het zorgvuldig door Ronald Booijink geregisseerde ‘fotomomentje’, bekrachtigden de coördinatoren van de werkgroepen en de leden van de Stuurgroep hun benoeming en de opdrachtbeschrijving. Hierna werd in kleiner gezelschap nog een aantal onderwerpen besproken die extra aandacht behoeven en die geregeld moeten zijn voor de informatie- en meedenkavond op 18 oktober en algemene ledenvergadering op 22 november.

Hieronder nog even de komende belangrijke data, waar wij graag alle leden, betrokkenen en belangstellenden voor uitnodigen:

Woensdag 18 oktober 20:00 [ASC clubhuis]

Informatie- en meedenkavond voor alle belangstellenden (leden, ouders, maar natuurlijk ook voor onze ambassadeurs!)

Woensdag 22 november 20:00

Besluitvorming in Algemene Ledenvergaderingen bij zowel SV Dalfsen en ASC ‘62

Namens SG JVC Dalfsen

Foto’s van de ondertekening door de coördinatoren en de stuurgroepleden

—————————————————————————————————————————————————————————————

Vanuit de Stuurgroep die de plannen voor een eventuele samenvoeging van de jeugdafdelingen van ASC’62 en SV Dalfsen aanstuurt volgt hier het laatste nieuws.

Nieuwsbrief 1 september 2017